Software voor gemeentelijk afvalbeheer

Voor een betrouwbare afvalverwijderingsdienst

enwis voor gemeentelijk afvalbeheer

De processen van de gemeentelijke afvalverwerkingsindustrie verschillen aanzienlijk van de werkprocessen in particuliere afvalverwerkingsbedrijven.

Met enwis hebben we een oplossing ontwikkeld die een compleet ERP-systeem bevat met alle branchespecifieke functionaliteiten en daarnaast speciale toepassingen voor de gemeentelijke afvalverwerkingsindustrie (bijv. vastgoedbeheer en containerbeheer).

 

Efficiënt containerbeheer

enwis ondersteunt u bij het beheer van alle soorten vuilnisbakken. Zo kan bijvoorbeeld de hele dienst voor het wisselen van vuilnisbakken door de software worden georganiseerd, van de registratie van het verzoek tot omwisselen tot herplaatsing.

Bovendien berekent enwis belangrijke informatie zoals afvalhoeveelheden per gebruiker en onroerend goed op basis van voorgedefinieerde containervolumes, rekening houdend met compressieparameters en bezettingsgraden. Bovendien kan het materiaal voor elke rit op elk moment worden getraceerd.

Veelzijdig en compleet

Naast periodieke ritten voor het ophalen van huisvuil kunnen bij enwis ook individuele opdrachten worden georganiseerd. Alle afzonderlijke bestellingen, zoals de levering van vuilnisbakken of ophalen op verzoek (bijvoorbeeld van grofvuil, groenafval of witgoed) kunnen met het systeem snel en overzichtelijk worden ingevoerd. Voor de planning van periodieke ritten kunnen er in enwis inzamelingscycli voor afvalinzameling worden vastgesteld.

Een ander belangrijk onderdeel van het gemeentelijk afvalbeheer is de organisatie van recyclingcentra. Alle benodigde functionaliteiten zoals weegbrugintegratie of transport van gevaarlijk afval zijn standaard in enwis opgenomen.

 

Toekomstgericht risicobeheer


Net als in particuliere afvalbedrijven bestaan ook in de gemeentelijke afvalverwerkingsbranche bepaalde risicofactoren die het bedrijf negatief kunnen beïnvloeden, zoals bedrijfsongevallen, slijtage van vuilnisbakken buiten of schade aan voertuigen.

enwis bevat functionaliteiten voor het registreren en evalueren van deze risicofactoren, waarmee een solide basis wordt gelegd voor gericht risicomanagement.

Overtuigend klachtenmanagement

Klachten – zowel van beheerders, eigenaars of huurders, als van uw chauffeurs – vormen een normaal onderdeel van de dagelijkse gang van zaken in de gemeentelijke afvalverwerking. In enwis wordt alle informatie over buitengewone gebeurtenissen, berichten van chauffeurs over niet aangeboden vuilnisbakken enz. automatisch geregistreerd en wordt een klachtenhistorie voor klanten en chauffeurs aangelegd. Zo kunt u sneller reageren en bent u beter op de hoogte wanneer u nieuwe klachten ontvangt. De stappen die als oplossing zijn ondernomen, worden op dit punt ook gedocumenteerd.

Contact Us

We will gladly help you personally

info@tegos.eu

+49 231 / 317760
  tegos Group Community

  Join the tegos Community and find out more about: the latest Updates, Product-Innovations or relating the tegos business solutions.
   tegos customer center

   Your business solution at a glance: In the tegos Group customer portal, you can view your service orders, assign priorities and issue final approvals for your documents.

   Let’s go to your tegos Group customer portal!

   tegos GmbH (Dortmund) tegos Systems Ltd. (Manchester)

   Exclusion of liability when using TeamViewer

   tegos GmbH does not assume any warranty for the programs installed on your computer, as well as their protective devices (virus scanner or firewall). tegos GmbH accepts no liability for any malfunctions not caused by tegos GmbH, even if they are close to the support provided. tegos GmbH assures you that our employees are sufficiently trained and familiar with the duties of confidentiality and due diligence.

   Remote maintenance is carried out in accordance with § 11 BDSG.

   Please note that this service is only available to you during our business hours after consultation with our support staff by telephone or in writing.

   Note: By starting the TeamViewer software you acknowledge the disclaimer of tegos GmbH when using TeamViewer.


   Download TeamViewerDownload TeamViewer