Software voor de grondstoffenhandel

Succesvolle grondstoffenhandel voor een
functionerende circulaire economie

enwis voor grondstoffenhandelaars

Als we de circulaire economie tot een succes willen maken, moeten we denken en handelen als leveranciers van perfecte materialen. Het leveren van de juiste kwaliteit en kwantiteit op het juiste moment is van het grootste belang.

De inkoop van secundaire grondstoffen is echter nog complexer – de relaties met leveranciers moeten worden onderhouden en er moet worden omgegaan met de volatiliteit van prijzen en beschikbaarheid.

Met enwis kunt u een succesvolle handel beheren en ervoor zorgen dat aan de behoeften van klanten wordt voldaan, risico’s worden beheerd en de succesvolle inkoop van materiaal wordt gehandhaafd door middel van betrouwbare relaties met leveranciers.

Beveiligde contractmatching

In de grondstoffenhandel is het waarborgen van de goederenstroom met inachtneming van de overeengekomen kwaliteit en quota het allerbelangrijkste.

Contractmatching in enwis neemt het vergelijken van uw contractvoorwaarden met leveranciers en klanten voor u over en ondersteunt u zo bij de beheersing van uw hoeveelheden.

Automatische prijsbepaling

Het succes of het falen van een onderneming hangt in hoge mate af van een snelle reactie op de voortdurend veranderende marktprijzen.

Met enwis kunt u profiteren van de automatische prijsstelling via koppelingen met online prijsindexen. Door te zorgen voor prijsbewaking via automatische systemen worden risico’s beperkt, kansen gemaximaliseerd en administratieve overheadkosten weggenomen.

Overzicht van voorraadhoeveelheden en -waarden

enwis beheert zowel de inventaris als de financiën in uw bedrijf.

Het is de enige softwareoplossing op de markt waarbij u uw waardestromen onafhankelijk van de hoeveelheidsstromen kunt volgen – facturatiehoeveelheden kunnen onafhankelijk van materiaalhoeveelheden worden bekeken.

succesverhalen van enwis-klanten

Contact Us

We will gladly help you personally

info@tegos.eu

+49 231 / 317760
  tegos Group Community

  Join the tegos Community and find out more about: the latest Updates, Product-Innovations or relating the tegos business solutions.
   tegos customer center

   Your business solution at a glance: In the tegos Group customer portal, you can view your service orders, assign priorities and issue final approvals for your documents.

   Let’s go to your tegos Group customer portal!

   tegos GmbH (Dortmund) tegos Systems Ltd. (Manchester)

   Exclusion of liability when using TeamViewer

   tegos GmbH does not assume any warranty for the programs installed on your computer, as well as their protective devices (virus scanner or firewall). tegos GmbH accepts no liability for any malfunctions not caused by tegos GmbH, even if they are close to the support provided. tegos GmbH assures you that our employees are sufficiently trained and familiar with the duties of confidentiality and due diligence.

   Remote maintenance is carried out in accordance with § 11 BDSG.

   Please note that this service is only available to you during our business hours after consultation with our support staff by telephone or in writing.

   Note: By starting the TeamViewer software you acknowledge the disclaimer of tegos GmbH when using TeamViewer.


   Download TeamViewerDownload TeamViewer