TeamViewer

Uitsluiting van aansprakelijkheid bij gebruik van TeamViewer


Tegos GmbH geeft geen garantie af voor de op uw computer geïnstalleerde programma’s en de veiligheidsvoorzieningen daarvan (virusscanner of firewall). tegos GmbH is niet aansprakelijk voor niet door haar veroorzaakte storingen, ook wanneer deze qua tijd dicht bij de verleende ondersteuning ontstonden. tegos GmbH verzekert u dat onze medewerkers voldoende zijn geschoold en vertrouwd zijn met de geheimhoudings- en zorgvuldigheidsverplichtingen.

Onderhoud op afstand vindt plaats in de zin van § 11 AVG.

Let erop dat deze service alleen tijdens onze werktijden na telefonische of schriftelijke afspraak met onze Support-medewerkers voor u beschikbaar is.

 • Zonder uw uitdrukkelijke toestemming kan de adviseur niet op uw pc kijken.
 • Zonder uw uitdrukkelijke toestemming kan de adviseur niet met u samenwerken.
 • Het is niet mogelijk om ongemerkt en onrechtmatig gegevens van uw pc te verwijderen
 • U kunt de gezamenlijke sessie op ieder moment beëindigen.
Contact Us

We will gladly help you personally

info@tegos.eu

+49 231 / 317760
  tegos Group Community

  Join the tegos Community and find out more about: the latest Updates, Product-Innovations or relating the tegos business solutions.
   tegos customer center

   Your business solution at a glance: In the tegos Group customer portal, you can view your service orders, assign priorities and issue final approvals for your documents.

   Let’s go to your tegos Group customer portal!

   tegos GmbH (Dortmund) tegos Systems Ltd. (Manchester)

   Exclusion of liability when using TeamViewer

   tegos GmbH does not assume any warranty for the programs installed on your computer, as well as their protective devices (virus scanner or firewall). tegos GmbH accepts no liability for any malfunctions not caused by tegos GmbH, even if they are close to the support provided. tegos GmbH assures you that our employees are sufficiently trained and familiar with the duties of confidentiality and due diligence.

   Remote maintenance is carried out in accordance with § 11 BDSG.

   Please note that this service is only available to you during our business hours after consultation with our support staff by telephone or in writing.

   Note: By starting the TeamViewer software you acknowledge the disclaimer of tegos GmbH when using TeamViewer.


   Download TeamViewerDownload TeamViewer